برنامه راهبردی

 

برنامه استراتژيک مرکز تحقيقات "مراقبت مبتني بر شواهد" دانشگاه علوم پزشکي مشهد

   
       
       
 

رسالت

   
 

مرکز تحقيقات "مراقبت مبتني بر شواهد" دانشگاه علوم پزشکي مشهد با استعانت از الطاف باريتعالي و همکاري گروههاي مراقبتي در حوزه سلامت بر آن است که با تلفيق مهارتهاي بالینی و دانش حرفه اي با شواهد علمي بستر مناسبی برای  ایجاد تفکر استراتژیک در اساتید، دانشجویان و دست اندرکاران تیم بهداشت - درمان در راستای اتخاذ تصمیمات بر مبنای پژوهش های مبتنی بر شواهد و در نهایت توسعه جامع و مستمر عملکرد های مرتبط با آن فراهم آورد تا ضمن گسترش تحقيقات زير بنايي پویا، پیشرو و نوآور در زمینه مطالعات کمي اصيل، کيفي، روشهاي ترکيبي و مروري مرتبط با حیطه های مختلف بهداشتي- درماني و آموزشی، به ارتقاي دانش علمي و بالینی و توانمند سازی جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی در تحقیق و تولید علم با تلفیق آخرین دستاوردهای علمی و تجارب بالینی؛ زمینه ارائه بهترين خدمات مرتبط با سلامت و در نهایت ارتقاء سلامت عمومی جامعه را فراهم آورد.

   
       
 

دورنما

   
 

مرکز تحقیقات مبتنی بر شواهد مصمم می باشد تا سال 1400(ه.ش) با رشد و ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی مبتنی بر شواهد و افزایش بهره برداری از طرح های کاربردی، ضمن پویائی در سطح ملی و بین المللی بتواند نقش بسزائی در مرتفع نمودن مشکلات حوزه سلامت کشور ایفاء نماید به نحوی که مرکزی نوآور، پیشرو و اثر گذار در نهادهای علمی و اجرائی در حوزه مدیریت و مراقبت مبتنی بر شواهد باشد که با تعاملات اثر گذار ملی و بین المللی (طرف اعتماد و مشورت سازمان ها و نهادهای علمی و اجرائی مرتبط و دارای جایگاه معتبر و مناسب ملی و بین المللی) تلاش می نماید با استفاده از تمام توان بالقوه و منابع تحقیقاتی، جایگاه خود را به یکی از مراکز تحقیقاتی اثر گذار بر پژوهش های مرتبط با حوزه سلامت ارتقاء دهد و به عنوان مرکزی پیشتاز در هدایت تحقیقات مبتنی بر شواهد عمل نماید.

   
       
 

بطور کلی این مرکز بر آن است تا با تلفيق مهارتهاي فني و دانش حرفه اي در حیطه بهداشت و درمان با اجراي استرات‍ژي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و کمک به توليد علم و گسترش فرهنگ پژوهش به اهداف زير نايل آيد:

   
       
 

اهداف کلی (کلان مرکز)

   
 
   •گسترش و تقويت جايگاه مرکز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد در عرصه استاني، کشوري و بين المللي

   •استقرار نظام اولویت بندی، هدایت، تسهیل و نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی مبتنی بر شواهد

   •کوشش در بر قراری تبادلات علمی با سایر مراکز تحقیقاتی معتبر ملی و بین المللی

   •برنامه ریزی برای استفاده بهینه از پتانسیل های علمی–کاربردی مبتنی بر شواهد در استان و کشور

   •اجرای طرح های مبتنی بر شواهد بنیادی وکاربردی در جهت پاسخ گوئی به نیازهای جامعه و ارتقاء سهم کشور در تولید علم جهانی

  •به کارگیری و انتشار به موقع دانش به دست آمده از تحقیقات، به مردم، جامعه پزشکی، محققان، سیاست گذاران

  •ارائه مشاوره براساس نتایج تحقیقات مبتنی بر شواهد به سیاست گذاران، مسئولین و برنامه ریزان حوزه سلامت استان در راستای ارتقا سلامت جامعه

  •تدوين برنامه هاي توانمند سازي آموزشي و پژوهشي 

  •ارزشيابي ادواري عملكرد مركز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد
   
       
 

اهداف اختصاصی

   
       
 

گسترش و تقويت جايگاه مرکز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد در عرصه استاني، کشوري و بين المللي

   
 
 • تربیت و ارتقاء سطح دانش، نگرش و عملكرد محققین توانمند در زمینه تحقیقات مبتنی بر شواهد

 • تسهیل مشارکت در طرح های پژوهشی مرتبط با مراقبت و اداره مبتنی بر شواهد

 • تنظیم و تدوین پروتکل های مشخص در زمینه مراقبت مبتنی بر شواهد

 • جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوط به پژوهش های انجام شده در مرکز

 • ارتقا مستمر سایت مرکز از طرق نشر و ارائه طرح ها و مقالات و تازه های پژوهش های مبتنی بر شواهد

 • تقویت روحیه ی تحقیق، ابتکار و خلاقیت در زمینه ی تحقیقات مبتنی بر شواهد

 • ارتقا کمی و کیفی فرآیندهای پژوهشی با استفاده از آخرین دستاوردهای مرکز تحقیقات مبتنی بر شواهد

 • تسریع در طرح های پژوهشی غیر پایان نامه ای

 •  افزایش انگیزه پژوهش های مبتنی بر شواهد در اعضا هیات علمی و دانشجویان

 • ایجاد انگیزه در جهت توانمندسازی پژوهشگران به منظور اجرای طرح های تحقیقاتی مبتنی بر شواهد

 • تشویق به نوآوری و خلاقیت در اساتید و دانشجویان

 • افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی و ارتقا کیفیت فعالیت های بنیادی و کاربردی

   
       
 

استقرار نظام اولویت بندی بر اجرای طرح های تحقیقاتی مبتنی بر شواهد  و ارائه بستر مناسب جهت همکاری بین بخشی و کوشش در جلب و همکاری و برقراری تبادلات علمی با سایر مراکز تحقیقاتی معتبر ملی و بین المللی و جذب گرنت های بین المللی  

   
 
 • تهیه اولویت های پژوهشی و تعریف موضوعات پژوهشی مشترک بین مراکز

 • نیازسنجی در تبیین اولویت های پژوهشی حوزه سلامت در حیطه مراقبت مبتنی بر شواهد

 • ارتباط و همکاري علمي با ساير مراکز تحقيقاتي و آموزشي

 • ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی، دانشجویان و محققان به سوی هدفمند شدن فعالیت های تحقیقاتی بر اساس اولویت های پژوهش های مبتنی بر شواهد

 • تاسیس و توسعه واحد ها و کمیته های پژوهشی زیر مجموعه  مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد

 • ایجاد زمینه های همکاری با مراکز معتبر ملی و تعامل با مراکز بین المللی در زمینه ی تحقیقات مبتنی بر شواهد

 • انتشار تازه ترین شواهد تولید شده در پایگاه های معتبر علمی منتج از مطالعات مبتنی بر شواهد(به ویژه پروسیجرها و پروتکل های مراقبتی) در قالب نشریه مرکز بصورت دو ماهنامه.

 • تلاش در ایجاد انگیزه در پژوهشگران مرکز، جهت اجرای طرح های مشترک ملی و بین المللی در زمینه مراقبت مبتنی بر شواهد

   
       
 

برنامه ریزی برای استفاده بهینه از پتانسیل های علمی کاربردی مبتنی بر شواهد در استان و کشور و اجرای طرح های مبتنی بر شواهد بنیادی وکاربردی در جهت پاسخ گوئی به نیازهای جامعه و ارتقاء سهم کشور در تولید علم جهانی

   
 
 • بستر سازی مناسب جهت جذب، حمایت و تشویق پژوهشگران و انجام تحقیقات مبتنی برشواهد کاربردی

 • ترغیب و هدایت گروههای بالینی به تدوین راهنماي مراقبت باليني و پروتكل هاي مبتني بر شواهد با توجه به نياز بخش هاي مختلف

 •  ارائه مشاوره پژوهشی (راه اندازی واحد مشاوره پژوهش) توسط کارشناسان به محققين

 •   تعيين شاخصهاي انتخاب پژوهشگران برتر در زمینه مطالعات کاربردی مبتنی بر شواهد و معرفي آنها

 •  ايجاد انگيزه و احساس خود باروري و جلب مشاركت دانشجويان در ارائه و انجام طرح‌هاي کاربردی و تحقيقاتي

 •  ترغیب و هدایت گروههای بالینی به تدوین راهنماي مراقبت باليني و پروتكل هاي مبتني بر شواهد با توجه به نياز بخشهاي مختلف

 • ایجاد شبکه اداره ی مبتنی بر شواهد به منظور ارائه استراتژی های به روز مراقبتی در حوزه های بهداشت و درمان

 • ایجاد بانک های اطلاعاتی در زمینه ی جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی مدارک، مستندات، مقالات و منابع مختلف مرتبط با نتایج تحقیقات و فراهم نمودن بستر انتشار آن در مجامع علمی و بین المللی

   
       
 

به کارگیری و انتشار به موقع دانش به دست آمده براساس نتایج تحقیقات مبتنی بر شواهد به سیاست گذاران، مسئولین و برنامه ریزان حوزه سلامت استان به ویژه در  اصلاح ساختار سازمانی و تصمیمات مدیریتی و بهبود سلامت جامعه و ارائه مشاوره به دست اندرکاران تیم سلامت و اقشار جامعه

   
 
 • تدوین، تصویب و تلاش در جهت اجرای طرح های میدانی و کوهورت بین دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در زمینه مراقبت مبتنی بر شواهد

 • افزایش مشارکت در اصلاح برخی آیین نامه ها و دستورالعمل های استانی و کشوری بر اساس یافته های  مظالعات مرتبط با مراقبت مبتنی بر شواهد

 • ارائه مشاوره به مسئولین سلامت استان به ویژه در زمینه ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی بیماران

 • ارائه رهنمودهای لازم به بیماران و خانواده های آنان در زمینه مدیریت و پیشگیری بیماریها با استفاده از تحقیقات مبتنی بر شواهد

 • وجود نمایندگانی از معاونت بهداشتی در کمیته های ادواری مرکز تحقیقات مبتنی بر شواهد

 • راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت وMPH  مجازی بر اساس اشاعه نتایج مطالعات مبتنی بر شواهد در سطح استان و کشور در راستای نیاز و تقاضای مدیریت بهداشتی –درمانی

 • ارائه طرح های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی

 • توسعه ظرفیت های تحقیقی کاربردی در زمینه کنترل و مراقبت در سطح ملی و بین المللی

 • اجرای مطالعات طولی جهت ارتقا کیفیت ارائه خدمات مراقبتی بیماران و گزارش دستاوردهای پژوهشی آن به مراکز مرتبط با خدمات مراقبتی  بیماران

   
       
       
 

هدايت، تسهيل، نظام مند نمودن و اجرای طرح های تحقيقاتی مرتبط با مرکز

   
 
 • ترغیب و بسترسازی جهت افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی اعضا هیات علمی به حداقل بیش از 10 درصد متوسط طرح های فعلی هر فرد.

 • جمع آوري، تنظيم و طبقه بندي مقالات و مدارک مربوط به انتشار آنها

 • جمع آوري اطلاعات لازم از تحقيقات مبتنی بر شواهد انجام شده در سطح دانشگاه علوم پزشكي مشهد و ايجاد بانك اطلاعات در زمينه نتایج حاصله از آن و انتشار آن از طریق سایت مرکز و سایر منابع مرتبط

 • ايجاد بانك اطلاعات در زمينه تحقيقات و محققين رشته پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 • ترغیب و هدایت گروههای بالینی به تدوین راهنماي مراقبت باليني و پروتكل هاي مبتني بر شواهد با توجه به نياز بخش هاي مختلف

 • ارائه راهكارهاي اجرايي براي گسترش عملكرد مبتني بر شواهد در ارائه خدمات باليني

 • ايجاد پشتوانه و تمهيدات اجرايي برای نتايج و شناسايي و ارائه راهكارهاي لازم

   
       
       
 

تدوين برنامه هاي توانمند سازي آموزشي و پژوهشي

   
 
 • آموزش و توانمندسازی گروه های پژوهشی در طراحی و اجرای پروژه های مطالعات مبتنی بر شواهد

 • طراحي كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي مرتبط با فرایندهای مرافبت مبتنی بر شواهد

 • شناسايي وتقويت مدرسين کارآمد و زبده در زمینه مطالعات مبتنی بر شواهد جهت اداره و هدایت كارگاه ها

 • برنامه ریزی جهت برگزاری مستمر و متوالی كارگاه ها

 • برگزاری برنامه های توانمندسازی اساتید و دانشجویان حول محور اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات مبتنی بر شواهد

 • تقویت بنیه انتشار مقالات مبتنی بر شواهد در مجلات و سایت های معتبر

 • افزایش رتبه علمی مجلات دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی از طریق اجرای مطالعات ساختارمند و هدفمند و در راستای نیاز و اولویتهای جامعه

 • برگزاری مستمر و ماهانه کمیته های ادواری مرکز در راستای هدایت و جذب و جلب و تدوین طرحهای مراقبتی در زمینه های مرتبط با اهداف کمیته.

 • هماهنگی جهت شرکت اعضا در کارگاه ها و سمینارهای ملی و بین المللی

 • برگزاری دوره های آموزشی درون گروهی در راستای هر چه بیشتر با فرآیندهای و تحقیقات مبتنی بر شواهد

 •   ارتقاء نقش پرستاران و ماماها در تجزیه، کاربرد، یکپارچه سازی و بهبود و تلفیف علم و شواهد بالینی

 •   تربیت نیروی انسانی محقق دراين زمینه

 •   تعيين شيوه هاي اثربخشي تشخيصي و مراقبتي بيماريهاي مختلف براساس بروزترین یافته های پژوهش های مبتنی بر شواهد

 • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه در جهت استفاده درست، صریح و مدبرانه از بهترین مدارک حاضر، در تصمیم گیری درباره مراقبت از بیمار

   
       
 

تقویت منابع مالی؛ تجهیزات و نیروی انسانی

   
 
 • تكميل كادر پرسنلي مركز تحقيقات مبتنی بر شواهد

 • توسعه و تكميل تجهيزات واحدهاي تحقيقاتي موجود

 • تدوین، تصویب و اجرای طرح های درآمدزائی

 • تدوین و اجرای پروژه های درآمد زا جهت تامین نیازهای مالی مرکز در زمینه نیروی انسانی و سخت افزار

 •  شناسايي و جذب قابليت هاي پژوهشي و آموزشي در زمینه تحقیقات مبتنی بر شواهد دانشکده هاي داخل و خارج كشور

 • جلب همكاري و تداوم آن با بخش صنعت و خصوصی به منظور كمك به برآوردن نيازهاي پژوهشي آنها و تقويت بنيه مالي مركز تحقيقات

 • تعيين شاخصهاي انتخاب پژوهشگران برتر در زمینه های مرتبط با اهداف مرکز و معرفي انها

 • ايجاد انگيزه و احساس خودباروري و جلب مشاركت دانشجويان در ارائه و انجام طرح‌هاي تحقيقاتي مرتبط

 • جلب حمایت علمی و مالی سازمان های جهانی نظیرWHO

 • ترغیب و تشویق و بکارگیری محققین به پژوهش های EBC

 • حمايت و تشويق پژوهشگران برتر در مطالعات مبتنی بر شواهد

   
       
 

ارزشيابي ادواري عملكرد مركز تحقيقات مراقبت مبتني بر شواهد

   
 
 • پایش، نظارت و ارزشیابی مستمر ساختار و عملکرد کمیته های پژوهشی مرکز و بازخورد آن

 • ارزشیابی عملکرد مرکز تحقیقات و بازخورد به معاونت پژوهشی به فواصل هر 6 ماه

 • انعکاس فعالیت های مرکز در قالب تهیه بوکلت و کتابچه جامع مرکز تحقیقات در هر 6 ماه و بروز رسانی مستمر آن.

 • ارزشیابی و نظارت بر رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های مبتنی بر شواهد اجرا شده در مرکز

 • ارزیابی سالانه فرایندها، دستاوردها، پیامدها و اثرات طرح های انجام شده در مرکز

   
       
       
 

توسعه بخش های مختلف مرکز از جمله تشکیل کمیته های ادواری:

   
 
 • کمیته مراقبت جامع نگر

 • کمیته درد، مراقبت های تسکینی و بازتوانی در بیماری های مزمن و سالمندی

 • کمیته آموزش مبتنی بر شواهد

 • کمیته مادری و زایمان ایمن
 • کمیته مشاوره در پرستاری و مامایی
 • کمیته سلامت باروری و جنسی

 • کمیته مراقبت مبتنی بر طب سنتی و گیاهی